Saltar al contenido principal

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DJ

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DJ Catalunya.
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions independents
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 5.942.220 5.185.816 9.860.319 9.026.379 3.144.514 1.852.929 6.167.186
tractament de les aigües residuals 578.305 2.739.447 2.698.887 3.958.234 3.791.942 1.075.957 995.562
tractament de residus 947.690 1.455.812 1.110.146 1.119.115 650.854 2.308.709 4.412.646
protecció de sòls i aigües subterrànies 137.971 416.072 613.264 413.876 857.407 25.974 127.531
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 1.472.088 1.985.672 924.846 1.771.143 778.653 138.446 398.426
protecció natura 27.511 17.503 83.852 649.956 9.900 17.639 61.158
altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) 136.800 55.904 287.252 258.098 31.287 1.127.627 555.427
total 9.242.585 11.856.226 15.578.566 17.196.800 9.264.557 6.547.281 12.717.936
Despeses d'inversió
equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 3.083.856 1.665.413 4.806.156 2.268.260 6.359.911 2.039.843 1.165.561
instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua 291.286 2.057.724 283.210 207.667 380.467 577.671 408.236
instal·lacions que generen menys residus 2.748.264 1.502.505 618.767 723.067 961.439 500.507 1.021.506
instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants 1.046.721 1.797.222 41.502 0 191.000 0 540.281
instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia 666.171 3.317.520 699.760 313.146 206.238 113.932 ..
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 311.940 158.468 315.953 1.116.687 1.018.784 1.139.368 116.546
instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants 3.596.937 729.363 163.135 2.229.367 0 70.327 831.245
altres instal·lacions 104.130 128.219 282.214 18.732 14.201 225.317 1.147.806
total 11.849.305 11.356.434 7.210.697 6.876.926 9.132.040 4.666.965 5.231.181
Total despeses d'inversió 21.091.890 23.212.660 22.789.264 24.073.728 18.396.596 11.214.246 17.949.116
Despeses corrents 30.678.699 30.447.931 29.648.568 26.955.568 24.938.848 12.009.090 11.609.129
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.