Saltar al contenido principal

Despesa en protecció ambiental per tipus de despesa i sector d'activitat econòmica. CCAE B, C i D

Despesa en protecció ambiental per tipus de despesa i sector d'activitat econòmica. CCAE B, C i D Catalunya.
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions independents
emissions a l'aire 12.818.340 11.115.686 8.026.394 9.700.634 13.054.817 24.091.090 14.316.284 26.526.669 45.643.487
aigües residuals 8.939.625 7.264.426 8.721.084 10.696.023 14.394.202 48.132.866 18.620.980 37.226.125 36.604.685
residus 2.320.371 2.086.117 2.166.042 5.118.201 4.623.108 1.869.032 9.493.061 21.208.498 13.113.883
sòls, aigües subterrànies i aigües superficials 5.225.012 4.814.280 8.927.356 10.942.632 13.614.058 7.791.163 3.736.431 2.777.854 2.644.487
sorolls i vibracions 577.593 434.673 731.748 283.701 656.130 435.174 531.127 872.647 5.084.035
naturalesa i paisatge 655.226 283.257 276.872 182.620 367.549 1.151.541 3.110.229 3.477.072 4.885.007
altres equips i instal·lacions 8.147.453 7.010.295 3.076.877 3.218.066 4.184.937 1.921.814 659.634 2.064.960 1.013.269
total 38.683.620 33.008.734 31.926.373 40.141.877 50.894.801 85.392.680 50.467.746 94.153.825 108.988.853
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions integrats
emissions a l'aire 33.076.658 30.393.946 38.037.840 50.279.604 43.207.578 56.124.447 66.960.027 36.609.506 54.186.736
aigües residuals 6.646.050 7.605.706 9.494.116 7.875.869 11.237.380 10.948.331 11.279.210 9.642.566 21.052.131
residus 3.311.571 5.227.583 8.562.947 10.422.607 10.845.614 4.509.733 9.455.787 10.509.268 26.617.168
sòls, aigües subterrànies i aigües superficials 1.471.787 3.190.872 3.252.125 1.894.897 3.693.087 2.928.093 6.918.555 5.175.028 2.775.311
sorolls i vibracions 801.005 770.360 585.027 1.021.166 1.659.601 1.184.369 2.390.706 1.297.192 3.771.724
altres equips i instal·lacions 2.094.235 847.236 2.568.593 9.111.608 14.105.883 15.444.461 17.270.695 14.549.953 17.453.968
total 47.401.306 48.035.703 62.500.648 80.605.751 84.749.143 91.139.434 114.274.980 77.783.513 125.857.038
Total despeses d'inversió 86.084.926 81.044.437 94.427.021 120.747.628 135.643.944 176.532.114 164.742.726 171.937.338 234.845.891
Despeses corrents 455.657.532 455.134.030 468.587.255 463.976.939 439.010.582 449.705.388 446.077.878 432.872.108 445.084.714
Unitats: Euros.
Font:
2008-2010: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
2011-2016: INE. Enquesta de la despesa de la indústria en protecció ambiental.