Total estimat. Per categories d'activitat M

Total estimat. Per categories d'activitat Catalunya.
Total de residus generats Indústries extractives i Subministre d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat Indústries manufactureres
total no perillosos perillosos total no perillosos perillosos total no perillosos perillosos
2010 2.825.100 2.492.138 332.962 53.721 50.708 3.013 2.771.379 2.441.430 329.949
2009 2.635.165 2.242.089 393.076 77.881 73.916 3.965 2.557.281 2.168.174 389.107
Unitats: Tones.
Font: INE. Enquesta sobre la generació de residus en la indústria.

Taules disponibles [+]

Usted está aquí: