Saltar al contenido principal

Producción y valor añadido bruto

Producció i valor afegit brut de les empreses culturals. Per dominis culturals Catalunya. 2017
Valor de la producció Consum intermedi Valor afegit brut Excedent brut d'explotació
Patrimoni, arxius i biblioteques 279.599 98.278 181.321 58.035
Llibres i premsa 1.450.097 694.953 755.144 230.963
Arts visuals 635.329 168.954 466.375 318.409
Arts escèniques i musicals 523.259 228.608 294.652 111.936
Audiovisual i multimèdia 1.311.789 558.058 753.730 194.959
Arquitectura 567.168 216.177 350.991 233.980
Publicitat 1.532.778 670.035 862.743 334.587
Altres serveis relacionats amb la cultura 492.386 205.529 286.857 74.433
Activitats industrials relacionades amb la cultura 1.355.806 870.037 485.769 111.875
Total 8.148.212 3.710.630 4.437.582 1.669.178
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat i Departament de Cultura, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis i de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'INE.
Nota: Magnituds estimades a preus bàsics.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.