Saltar al contenido principal
Principals indicadors d'innovació. Per grandària de l'empresa Catalunya. 2016
De 10 a 249 ocupats De 250 o més ocupats Total
Empreses amb seu a Catalunya
Amb innovació tecnològica o no tecnològica en l'any de referència o en algun dels dos anteriors 8.827 455 9.282
Amb activitats d'innovació tecnològica en l'any de referència o en algun dels dos anteriors 3.685 339 4.024
Amb activitats d'innovació tecnològica en l'any de referència 3.103 305 3.408
Amb activitats d'innovació no tecnològica en l'any de referència o en algun dels dos anteriors 7.563 369 7.933
Amb R+D interna en l'any de referència 1.642 214 1.856
Empreses EIN (1) 4.199 376 4.575
Empreses amb establiments a Catalunya
Amb activitats d'innovació tecnològica a Catalunya en l'any de referència 3.224 378 3.602
Amb R+D interna a Catalunya en l'any de referència 1.690 265 1.955
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
(1) Les empreses EIN són les tecnològicament innovadores en l'any de referència o en algun dels dos anteriors, o amb activitats d’innovació tecnològica en curs o abandonades.
Principals indicadors d'innovació. Per grandària de l'empresa. Percentatge sobre el total d'empreses Catalunya. 2016
De 10 a 249 ocupats De 250 o més ocupats Total
Empreses amb seu a Catalunya
Amb innovació tecnològica o no tecnològica en l'any de referència o en algun dels dos anteriors 32,2 59,5 32,9
Amb activitats d'innovació tecnològica en l'any de referència o en algun dels dos anteriors 13,4 44,3 14,3
Amb activitats d'innovació tecnològica en l'any de referència 11,3 39,8 12,1
Amb activitats d'innovació no tecnològica en l'any de referència o en algun dels dos anteriors 27,6 48,3 28,1
Amb R+D interna en l'any de referència 6,0 28,0 6,6
Empreses EIN (1) 15,3 49,2 16,2
Unitats: % sobre el total d'empreses.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
(1) Les empreses EIN són les tecnològicament innovadores en l'any de referència o en algun dels dos anteriors, o amb activitats d’innovació tecnològica en curs o abandonades.