Saltar al contenido principal

Empreses no innovadores. Segons innovacions tecnològiques en curs o abandonades i grandària de l'empresa

Empreses no innovadores en l'any de referència amb innovacions tecnològiques en curs o abandonades. Per resultat de la innovació i grandària de l'empresa Catalunya. 2016
De 10 a 249 ocupats De 250 o més ocupats Total
Empreses no innovadores en l'any de referència amb innovacions en curs o abandonades (1) 514 38 552
Empreses amb innovacions en curs a finals de l'any de referència 402 29 432
Empreses amb activitats innovadores que han patit un retard important 77 4 81
Empreses que han abandonat les seves activitats innovadores 148 14 163
En la fase de concepció 79 8 87
Un cop iniciada l'activitat o el projecte 103 7 110
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Nota: Empreses amb seu social a Catalunya.
(1) Innovacions tecnològiques en curs o abandonades en l’any de referència o en algun dels dos anteriors.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.