Saltar al contenido principal

Empreses EIN. Per tipus d'objectiu per a la innovació tecnològica i grandària de l'empresa

Empreses EIN que consideren d'elevada importància diversos objectius de la innovació tecnològica en l'any de referència i en algun dels dos anteriors. Per tipus objectiu i grandària de l'empresa Catalunya. 2016
De 10 a 249 empleats De 250 o més empleats Total
Empreses EIN (1) 4.199 376 4.575
Gran importància de
Objectius orientats als productes 63,1 66,9 63,5
Gamma més àmplia de béns o serveis 40,0 40,1 40,1
Substitució de productes o processos antiquats 29,2 29,2 29,2
Penetració en nous mercats 26,3 27,9 26,5
Major quota de mercat 28,2 35,3 28,8
Major qualitat dels béns o serveis 41,5 47,1 41,9
Objectius orientats als processos 48,5 56,6 49,2
Major flexibilitat en la producció o la prestació de serveis 34,6 40,0 35,1
Major capacitat de producció o prestació de serveis 33,2 40,3 33,8
Menors costos laborals per unitat produïda 17,5 27,4 18,3
Menys materials per unitat produïda 8,8 16,7 9,5
Menys energia per unitat produïda 11,3 18,0 11,8
Objectius sobre l'ocupació 25,5 23,1 25,3
Augment de l'ocupació total 7,2 7,9 7,3
Augment de l'ocupació qualificada 11,7 13,0 11,8
Manteniment de l'ocupació 19,1 19,6 19,1
Altres objectius 28,6 37,0 29,3
Menor impacte mediambiental 17,2 27,0 18,0
Millora en la salut i la seguretat dels empleats 19,4 24,5 19,8
Acompliment dels requisits normatius mediambientals, de salut o seguretat 22,7 27,8 23,1
Unitats: % sobre empreses EIN.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Nota: Empreses amb seu social a Catalunya.
(1) Les empreses EIN són les tecnològicament innovadores en l'any de referència o en algun dels dos anteriors, o amb activitats d’innovació tecnològica en curs o abandonades.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.