Saltar al contenido principal

Les Projeccions de població en edat escolar constitueixen una avaluació dels resultats de les Projeccions de població en els trams d'edat escolar. Aquesta avaluació consisteix a estudiar quin és l'escenari, entre els tres disponibles (baix, mitjà i alt), que reflecteix millor l'evolució demogràfica recent de la població en edat escolar en cada un dels territoris pels quals es proporcionen Projeccions de població. En concret, es contrasten les Projeccions de població amb les darreres dades disponibles de les Estimacions de població i els naixements per a les generacions recents. S'ofereix com a resultat, per a cada territori, un únic escenari de població en edat escolar.

Aquestes projeccions presenten les xifres de població en edat escolar però no les xifres d'alumnes. L'aplicació, en cada grup d'edat, de les corresponents taxes d'escolaritat permetrà fer una aproximació a les xifres futures d'alumnes. També s'ha de precisar que el concepte de població correspon al de població resident, és a dir, es comptabilitza segons el lloc de residència i no segons el lloc d'escolarització. Per assegurar la coherència, les dades d'alumnes que s'han utilitzat com a control en el present estudi corresponen a alumnes classificats segons lloc de residència.

L'Idescat actualitza les Projeccions de població en edat escolar en cicles de cinc anys. Inicialment s'actualitzen les Projeccions de població per sexe i edat, seguidament les Projeccions de població en edat escolar.

1. Projeccions de població en edat escolar 2026. Base 2016. Projeccions vigents

La piràmide de partida de les Projeccions de població en edat escolar 2026 (base 2016) és la població estimada a 1 de gener de 2016, calculada a partir de la informació del Cens de població 2011 i el moviment demogràfic dels anys posteriors. La data de referència de les poblacions projectades és l'1 de gener de cada any. La desagregació territorial està constituïda per Catalunya, els àmbits del Pla territorial, les províncies, les comarques, el municipi de Barcelona i els Serveis Territorials d'Ensenyament. L'horitzó temporal de les projeccions de Catalunya és el 2026, i es proporcionen resultats per a cada any entre el 2016 i el 2026.

El tram d'edats que comprenen les Projeccions de població en edat escolar 2026 (base 2016) és de 0 a 20 anys.

S'ofereixen els resultats de les piràmides projectades per edat simple de 0 a 20 anys, i també per edats agrupades segons els cicles d'ensenyament (de 0 a 2 anys, de 3 a 5 anys, de 6 a 11 anys, de 12 a 15 anys, de 16 a 17 anys i de 18 a 20 anys). A més s'edita la publicació Projeccions de població en edat escolar que presenta una visió global de la metodologia i els resultats principals.

Les dades de les Projeccions de població en edat escolar es van actualitzar al juny del 2017.

2. Projeccions de població en edat escolar 2021. Base 2010. Projeccions anteriors

La piràmide de partida de les Projeccions de població en edat escolar 2021 (base 2010) és la població estimada a 1 de gener del 2010, calculada a partir de la informació del Cens de població 2001 i el moviment demogràfic dels anys posteriors. La data de referència de les poblacions projectades és l'1 de gener de cada any. La desagregació territorial està constituïda per Catalunya, els àmbits del Pla territorial, les comarques i el municipi de Barcelona. L'horitzó temporal de les projeccions de Catalunya és el 2021, i es proporcionen resultats per a cada any entre el 2010 i el 2021.

El tram d'edats que comprenen les Projeccions de població en edat escolar 2021 (base 2010) és de 0 a 20 anys. S'ha incorporat el sexe com a variable d'estudi.

S'ofereixen els resultats de les piràmides projectades per edat simple de 0 a 20 anys, i també per edats agrupades segons els cicles d'ensenyament (de 0 a 2 anys, de 3 a 5 anys, de 6 a 11 anys, de 12 a 15 anys, de 16 a 17 anys i de 18 a 20 anys). A més s'edita la publicació Projeccions de població en edat escolar que presenta una visió global de la metodologia i els resultats principals.

Les dades de les Projeccions de població en edat escolar es van actualitzar a l'octubre del 2010.

3. Projeccions de població en edat escolar 2003–2015. Base 2002. Projeccions anteriors

La piràmide de partida de les Projeccions en edat escolar 2003–2015 és la població estimada a 31 de desembre del 2002, calculada a partir de la informació del Cens de població 2001 i el moviment demogràfic dels anys posteriors. La data de referència de les poblacions projectades és el 31 de desembre de cada any. La desagregació territorial està constituïda per Catalunya, els àmbits del Pla territorial, les comarques i el municipi de Barcelona. L'horitzó temporal de les projeccions de Catalunya és el 2015, i es proporcionen resultats per a cada any entre el 2003 i el 2015.

El tram d'edats que comprenen les Projeccions de població en edat escolar 2003–2015 és de 0 a 17 anys.

S'ofereixen els resultats de les piràmides projectades per edat simple de 0 a 17 anys, i també per edats agrupades segons els cicles d'ensenyament (de 0 a 2 anys, de 3 a 5 anys, de 6 a 11 anys, de 12 a 15 anys i de 16 a 17 anys). A més s'edita la publicació Projeccions de població en edat escolar que presenta una visió global de la metodologia i els resultats principals.

Les dades de les Projeccions de població en edat escolar (base 2002) es van actualitzar al juny del 2005.