Saltar al contenido principal
Població per professions. Per sexe Catalunya. 1910
Professió Homes Dones Total
Explotació de la superfície del sòl
Feines agrícoles 306.733 2.661 309.394
Cria d'animals 5.475 138 5.613
Pesca i caça 7.637 20 7.657
Poblacions nòmades 2 1 3
Extracció de matèries minerals
Mines 895 0 895
Pedreres 1.125 0 1.125
Salines 14 0 14
Indústria
Tèxtils 51.592 40.104 91.696
Cuirs, pells i matèries dures tretes del regne animal 4.172 85 4.257
Fusta 15.953 1.561 17.514
Metal·lúrgia 14.042 171 14.213
Ceràmica 4.015 177 4.192
Productes químics pròpiament dits i productes anàlegs 2.562 575 3.137
Indústries de l’alimentació 13.845 2.106 15.951
Indústries del vestit i del tocat 19.166 17.758 36.924
Indústries del moblatge 3.123 62 3.185
Indústries de l'edificació 35.230 0 35.230
Construcció d'aparells de transport 3.092 4 3.096
Producció i transmissió de forces físiques 1.795 0 1.795
Indústries relatives a les lletres, arts i ciències. Indústries de luxe 4.371 185 4.556
Indústries de matèries rebutjades 264 55 319
Altres indústries 126 7 133
Transports
Transports marítims 3.901 0 3.901
Transports per rius i canals 188 0 188
Transports per carrers, camins i ponts 10.056 4 10.060
Transports per ferrocarril 2.743 54 2.797
Correus, telègrafs i telèfons 1.362 57 1.419
Comerç
Bancs, establiments de crèdit i assegurança 258 1 259
Corretatge, comissió, exportació 2.187 0 2.187
Comerç de teixits 1.241 303 1.544
Comerç de cuirs, pells i pelleteria 370 40 410
Comerç de fustes 280 2 282
Comerç de metalls 274 13 287
Comerç de ceràmica 447 84 531
Comerç de productes químics, drogueria, drogues per pintar 509 25 534
Fondes, cafès, hostals, despatxos de begudes 6.698 1.140 7.838
Altres comerços de l'alimentació 6.888 2.213 9.101
Comerç del vestit i del tocat 1.181 428 1.609
Comerç de mobles 326 30 356
Comerç de l'edificació 283 0 283
Comerç de mitjans de transport 201 1 202
Comerç de combustibles 1.094 221 1.315
Comerç d'objectes de luxe o d'objectes relatius a les ciències, lletres i arts 719 47 766
Comerç de matèries de rebuig 625 85 710
Altres comerços 3.371 553 3.924
Força pública
Exèrcit 12.685 0 12.685
Armada 166 0 166
Guàrdia civil, carrabiners i policia 5.299 0 5.299
Administració
Administració pública 4.430 15 4.445
Cultes
Clericat catòlic secular 4.901 0 4.901
Clericat catòlic regular 2.491 8.732 11.223
Altres cultes 18 0 18
Servents de cultes 258 12 270
Professions liberals
Professions judicials 2.720 0 2.720
Professions mèdiques 4.518 1.894 6.412
Professions de l'ensenyament 4.086 5.123 9.209
Literats 400 2 402
Copistes, estenògrafs i traductors 2.917 13 2.930
Arquitectes i enginyers 1.093 0 1.093
Arts plàstiques 1.946 14 1.960
Artistes músics 2.190 297 2.487
Art dramàtic 200 131 331
Persones que viuen principalment de les seves rendes
Propietaris que viuen principalment del producte de la locació dels seus immobles 15.783 3.372 19.155
Rendistes 440 224 664
Retirats, pensionistes de l'Estat i d'altres administracions públiques o privades 2.118 1.216 3.334
Individus de situació mal determinada 110 3 113
Feines domèstiques
Membres de la família 0 675.891 675.891
Servents domèstics 2.380 37.874 40.254
Designacions generals sense indicació d’una professió determinada
Industrials, fabricants i manufacturers 3.881 293 4.174
Negociants 16.112 958 17.070
Dependents de comerç 15.247 417 15.664
Caixers i tenidors de llibres 244 8 252
Empleats 7.681 23 7.704
Dependents de magatzem 1.027 11 1.038
Mecànics 1.939 2 1.941
Mossos de magatzem, mossos de menjador, cambrers i servents 2.281 315 2.596
Jornalers, bracers, peons, preufetaires 89.794 6.326 96.120
Improductius o de professió desconeguda
Individus momentàniament sense ocupació 369 25 394
Individus sense professió 123 51 174
Nens sense professió, per raó de l’edat 160.088 158.417 318.505
Alumnes de les escoles i col·legis de primer ensenyament 87.286 80.488 167.774
Estudiants 11.789 968 12.757
Acollits en hospicis i malalts 5.402 5.289 10.691
Bojos i alienats 1.640 1.512 3.152
Presos i presidiaris 1.912 100 2.012
Captaires, rodamons i prostitutes 482 699 1.181
Professió desconeguda (no consta) 25.367 4.104 29.471
Total 1.044.244 1.065.790 2.110.034
Font: Idescat, a partir dels Censos de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones