Saltar al contenido principal
Població per professions. Per edat i sexe Catalunya. 1910
Menys de 12 anys De 12 a 19 anys De 20 a 39 anys De 40 a 59 anys De 60 anys i més No hi consta
Professió homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total Total
Explotació de la superfície del sòl
Feines agrícoles 5.090 3 5.093 58.600 997 59.597 113.337 1.056 114.393 83.002 465 83.467 46.499 140 46.639 205 0 205 309.394
Cria d'animals 264 14 278 1.242 29 1.271 1.918 35 1.953 1.481 35 1.516 559 25 584 11 0 11 5.613
Pesca i caça 50 0 50 1.226 1 1.227 3.044 8 3.052 2.284 7 2.291 1.030 4 1.034 3 0 3 7.657
Poblacions nòmades 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Extracció de matèries minerals
Mines 1 0 1 117 0 117 494 0 494 248 0 248 35 0 35 0 0 0 895
Pedreres 0 0 0 125 0 125 546 0 546 366 0 366 86 0 86 2 0 2 1.125
Salines 0 0 0 1 0 1 5 0 5 6 0 6 2 0 2 0 0 0 14
Indústria
Tèxtils 50 42 92 10.056 12.181 22.237 23.064 20.297 43.361 14.352 6.641 20.993 4.008 878 4.886 62 65 127 91.696
Cuirs, pells i matèries dures tretes del regne animal 1 0 1 510 17 527 2.176 45 2.221 1.182 16 1.198 292 7 299 11 0 11 4.257
Fusta 24 2 26 2.130 387 2.517 7.038 706 7.744 5.237 407 5.644 1.516 59 1.575 8 0 8 17.514
Metal·lúrgia 7 0 7 3.020 35 3.055 6.978 81 7.059 3.453 49 3.502 569 6 575 15 0 15 14.213
Ceràmica 17 0 17 771 61 832 1.794 85 1.879 1.113 26 1.139 316 5 321 4 0 4 4.192
Productes químics pròpiament dits i productes anàlegs 6 0 6 425 213 638 1.251 289 1.540 723 70 793 156 3 159 1 0 1 3.137
Indústries de l’alimentació 7 0 7 1.970 272 2.242 6.629 899 7.528 4.237 757 4.994 993 156 1.149 9 22 31 15.951
Indústries del vestit i del tocat 28 68 96 2.823 4.862 7.685 8.712 8.880 17.592 6.001 3.293 9.294 1.575 624 2.199 27 31 58 36.924
Indústries del moblatge 4 0 4 568 7 575 1.380 26 1.406 924 23 947 244 6 250 3 0 3 3.185
Indústries de l'edificació 34 0 34 5.620 0 5.620 15.071 0 15.071 11.200 0 11.200 3.283 0 3.283 22 0 22 35.230
Construcció d'aparells de transport 5 0 5 422 0 422 1.365 3 1.368 1.039 1 1.040 259 0 259 2 0 2 3.096
Producció i transmissió de forces físiques 0 0 0 197 0 197 1.056 0 1.056 488 0 488 44 0 44 10 0 10 1.795
Indústries relatives a les lletres, arts i ciències. Indústries de luxe 8 0 8 1.081 56 1.137 2.069 93 2.162 992 27 1.019 213 9 222 8 0 8 4.556
Indústries de matèries rebutjades 0 0 0 21 4 25 112 21 133 110 20 130 19 8 27 2 2 4 319
Altres indústries 0 0 0 9 3 12 56 2 58 50 2 52 11 0 11 0 0 0 133
Transports
Transports marítims 0 0 0 203 0 203 1.699 0 1.699 1.431 0 1.431 491 0 491 77 0 77 3.901
Transports per rius i canals 0 0 0 12 0 12 91 0 91 63 0 63 22 0 22 0 0 0 188
Transports per carrers, camins i ponts 5 0 5 974 0 974 4.999 2 5.001 3.339 1 3.340 732 1 733 7 0 7 10.060
Transports per ferrocarril 1 0 1 127 0 127 1.449 26 1.475 1.001 23 1.024 161 5 166 4 0 4 2.797
Correus, telègrafs i telèfons 0 0 0 69 6 75 664 43 707 515 7 522 113 1 114 1 0 1 1.419
Comerç
Bancs, establiments de crèdit i assegurança 0 0 0 6 0 6 123 0 123 106 1 107 23 0 23 0 0 0 259
Corretatge, comissió, exportació 0 0 0 43 0 43 1.040 0 1.040 940 0 940 155 0 155 9 0 9 2.187
Comerç de teixits 1 0 1 103 19 122 589 147 736 444 110 554 104 27 131 0 0 0 1.544
Comerç de cuirs, pells i pelleteria 0 0 0 31 3 34 161 20 181 140 13 153 38 4 42 0 0 0 410
Comerç de fustes 0 0 0 22 0 22 126 1 127 109 1 110 23 0 23 0 0 0 282
Comerç de metalls 1 0 1 57 0 57 138 2 140 62 9 71 16 2 18 0 0 0 287
Comerç de ceràmica 0 0 0 43 3 46 190 34 224 172 31 203 42 16 58 0 0 0 531
Comerç de productes químics, drogueria, drogues per pintar 1 0 1 93 0 93 213 10 223 154 13 167 38 2 40 10 0 10 534
Fondes, cafès, hostals, despatxos de begudes 0 0 0 480 110 590 2.977 443 3.420 2.664 452 3.116 550 126 676 27 9 36 7.838
Altres comerços de l'alimentació 1 0 1 623 228 851 3.097 842 3.939 2.505 862 3.367 618 266 884 44 15 59 9.101
Comerç del vestit i del tocat 0 0 0 104 36 140 511 154 665 466 183 649 100 55 155 0 0 0 1.609
Comerç de mobles 0 0 0 28 0 28 136 7 143 133 15 148 29 8 37 0 0 0 356
Comerç de l'edificació 3 0 3 24 0 24 126 0 126 110 0 110 20 0 20 0 0 0 283
Comerç de mitjans de transport 0 0 0 35 0 35 76 1 77 68 0 68 22 0 22 0 0 0 202
Comerç de combustibles 2 0 2 107 2 109 447 67 514 428 105 533 109 47 156 1 0 1 1.315
Comerç d'objectes de luxe o d'objectes relatius a les ciències, lletres i arts 0 0 0 80 5 85 293 19 312 273 19 292 73 4 77 0 0 0 766
Comerç de matèries de rebuig 0 0 0 79 5 84 245 27 272 217 36 253 84 17 101 0 0 0 710
Altres comerços 2 0 2 253 18 271 1.491 168 1.659 1.275 255 1.530 349 112 461 1 0 1 3.924
Força pública
Exèrcit 0 0 0 388 0 388 11.333 0 11.333 865 0 865 74 0 74 25 0 25 12.685
Armada 0 0 0 1 0 1 107 0 107 53 0 53 5 0 5 0 0 0 166
Guàrdia civil, carrabiners i policia 0 0 0 55 0 55 3.604 0 3.604 1.601 0 1.601 27 0 27 12 0 12 5.299
Administració
Administració pública 0 0 0 25 0 25 1.297 3 1.300 2.344 9 2.353 761 3 764 3 0 3 4.445
Cultes
Clericat catòlic secular 0 0 0 2 0 2 2.212 0 2.212 1.874 0 1.874 811 0 811 2 0 2 4.901
Clericat catòlic regular 0 0 0 238 97 335 1.320 4.307 5.627 694 3.351 4.045 237 965 1.202 2 12 14 11.223
Altres cultes 0 0 0 0 0 0 3 0 3 12 0 12 3 0 3 0 0 0 18
Servents de cultes 28 0 28 48 4 52 75 3 78 64 2 66 42 3 45 1 0 1 270
Professions liberals
Professions judicials 0 0 0 5 0 5 1.154 0 1.154 1.191 0 1.191 365 0 365 5 0 5 2.720
Professions mèdiques 0 0 0 52 65 117 2.046 979 3.025 1.830 703 2.533 581 146 727 9 1 10 6.412
Professions de l'ensenyament 0 0 0 135 160 295 1.975 2.605 4.580 1.455 1.923 3.378 515 429 944 6 6 12 9.209
Literats 0 0 0 2 0 2 181 0 181 183 2 185 33 0 33 1 0 1 402
Copistes, estenògrafs i traductors 2 0 2 492 1 493 1.528 10 1.538 744 2 746 148 0 148 3 0 3 2.930
Arquitectes i enginyers 0 0 0 9 0 9 543 0 543 411 0 411 129 0 129 1 0 1 1.093
Arts plàstiques 1 0 1 300 2 302 979 10 989 544 2 546 120 0 120 2 0 2 1.960
Artistes músics 1 2 3 176 54 230 1.108 187 1.295 720 48 768 175 5 180 10 1 11 2.487
Art dramàtic 0 0 0 9 15 24 95 78 173 82 32 114 14 6 20 0 0 0 331
Persones que viuen principalment de les seves rendes
Propietaris que viuen principalment del producte de la locació dels seus immobles 0 2 2 57 18 75 2.965 306 3.271 7.419 1.449 8.868 5.330 1.580 6.910 12 17 29 19.155
Rendistes 0 0 0 0 0 0 77 47 124 160 95 255 202 81 283 1 1 2 664
Retirats, pensionistes de l'Estat i d'altres administracions públiques o privades 0 0 0 5 19 24 93 212 305 797 500 1.297 1.219 477 1.696 4 8 12 3.334
Individus de situació mal determinada 0 0 0 2 0 2 28 0 28 52 0 52 28 3 31 0 0 0 113
Feines domèstiques
Membres de la família 0 9.911 9.911 0 103.370 103.370 0 274.162 274.162 0 203.626 203.626 0 83.802 83.802 0 1.020 1.020 675.891
Servents domèstics 2 196 198 416 11.531 11.947 1.030 18.507 19.537 623 5.310 5.933 300 2.149 2.449 9 181 190 40.254
Designacions generals sense indicació d’una professió determinada
Industrials, fabricants i manufacturers 36 2 38 683 54 737 1.255 85 1.340 1.478 113 1.591 423 38 461 6 1 7 4.174
Negociants 2 0 2 232 15 247 6.717 322 7.039 7.285 452 7.737 1.845 167 2.012 31 2 33 17.070
Dependents de comerç 16 0 16 4.664 117 4.781 8.146 244 8.390 2.015 48 2.063 373 5 378 33 3 36 15.664
Caixers i tenidors de llibres 0 0 0 33 3 36 117 4 121 80 1 81 14 0 14 0 0 0 252
Empleats 0 0 0 311 5 316 2.834 10 2.844 3.540 7 3.547 982 1 983 14 0 14 7.704
Dependents de magatzem 2 0 2 153 2 155 449 6 455 328 3 331 86 0 86 9 0 9 1.038
Mecànics 0 0 0 361 0 361 1.081 1 1.082 425 1 426 63 0 63 9 0 9 1.941
Mossos de magatzem, mossos de menjador, cambrers i servents 1 0 1 338 20 358 999 114 1.113 707 133 840 195 41 236 41 7 48 2.596
Jornalers, bracers, peons, preufetaires 38 4 42 20.549 1.314 21.863 32.633 2.511 35.144 25.292 1.888 27.180 11.024 594 11.618 258 15 273 96.120
Improductius o de professió desconeguda
Individus momentàniament sense ocupació 0 0 0 5 6 11 101 17 118 157 2 159 104 0 104 2 0 2 394
Individus sense professió 0 0 0 31 5 36 44 5 49 33 13 46 15 28 43 0 0 0 174
Nens sense professió, per raó de l’edat 159.805 158.202 318.007 283 215 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318.505
Alumnes de les escoles i col·legis de primer ensenyament 73.332 66.246 139.578 13.954 14.242 28.196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.774
Estudiants 580 32 612 8.259 808 9.067 2.940 128 3.068 4 0 4 0 0 0 6 0 6 12.757
Acollits en hospicis i malalts 1.240 1.039 2.279 1.121 963 2.084 1.086 1.103 2.189 593 795 1.388 1.266 1.297 2.563 96 92 188 10.691
Bojos i alienats 11 9 20 69 37 106 709 531 1.240 544 574 1.118 126 196 322 181 165 346 3.152
Presos i presidiaris 0 0 0 151 10 161 1.261 51 1.312 366 35 401 129 4 133 5 0 5 2.012
Captaires, rodamons i prostitutes 10 5 15 29 27 56 69 302 371 186 164 350 188 201 389 0 0 0 1.181
Professió desconeguda (no consta) 712 0 712 3.103 793 3.896 13.447 1.202 14.649 4.492 1.062 5.554 3.329 1.013 4.342 284 34 318 29.471
Total 241.432 235.779 477.211 151.277 153.532 304.809 326.617 342.591 669.208 226.347 236.321 462.668 96.902 95.857 192.759 1.669 1.710 3.379 2.110.034
Font: Idescat, a partir dels Censos de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones