Saltar al contenido principal
Població per estudis en curs. Per condició socioeconòmica Catalunya. 1970
Condició socioeconòmica Primària 2n grau, 1r cicle: batxillerat elemental 2n grau, 1r cicle: altres estudis 2n grau, 2n cicle: batxillerat superior 2n grau, 2n cicle: altres estudis Tercer grau: no universitari Tercer grau: universitari superior, o equivalent Estudis no classificats en graus Total
Empresaris agraris amb assalariats 5.087 2.117 117 644 82 261 257 5 8.570
Empresaris agraris sense assalariats i membres cooperatives agràries producció 33.589 8.300 712 1.653 426 683 602 7 45.972
Directors i gerents d'explotacions agràries i personal agrari titulat, qualificat o especialitzat 9.351 1.492 127 282 34 97 64 0 11.447
Resta de treballadors agraris 12.156 1.617 118 243 66 117 55 0 14.372
Empresaris no agraris amb assalariats 30.546 13.610 584 4.104 593 957 1.933 35 52.362
Empresaris no agraris sense assalariats i treballadors independents 43.594 15.235 873 3.474 764 972 1.634 15 66.561
Professionals liberals i assimilats amb activitat per compte pròpia amb o sense assalariats 10.470 5.163 152 2.607 276 491 2.476 5 21.640
Directors i gerents d'empreses i societats no agràries 15.256 8.108 299 3.642 451 662 2.395 35 30.848
Alt personal administratiu, comercial i tècnic d'empreses i societats no agràries i administració pública 7.872 3.256 79 1.616 138 265 3.272 8 16.506
Personal intermedi administratiu, comercial i tècnic d'empreses i societats no agràries i administració pública 32.065 14.815 949 5.716 1.556 2.989 3.574 56 61.720
Resta del personal administratiu, comercial i tècnic societats no agràries i administració pública 70.698 32.597 2.820 9.915 2.989 3.425 4.733 91 127.268
Contramestres, capatassos i assimilats no agraris 21.755 8.529 395 1.584 308 635 604 20 33.830
Operaris qualificats i especialitzats no agraris 271.136 52.686 4.309 6.014 3.117 2.696 1.563 33 341.554
Operaris sense especialització no agraris 82.818 9.260 783 743 500 297 231 3 94.635
Caps de grup i altres treballadors de serveis 27.110 7.378 670 1.245 480 394 521 17 37.815
Professionals forces armades 5.961 2.679 158 856 111 279 539 5 10.588
No classificables per condició socioeconòmica 11.594 3.446 290 848 318 415 624 8 17.543
Jubilats, retirats, pensionistes… 11.534 3.692 400 1.350 391 753 1.239 20 19.379
Persones que viuen de rentes, dividends… 779 470 59 264 41 55 319 7 1.994
Altres persones económicament actives 28.812 7.690 758 2.563 891 940 3.178 43 44.875
Total 732.183 202.140 14.652 49.363 13.532 17.383 29.813 413 1.059.479
Font: Idescat, a partir dels Censos de població.
Nota: Les xifres totals poden no coincidir amb la suma de la seva desagregació. Aquestes diferències es troben a les dades originals

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones