Acreditació de competències en TIC M

Persones de 16 a 74 anys. Segons característiques demogràfiques i coneixement de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) Catalunya. 2015
Total Sí, disposa de l'acreditació Sí, però no disposa de l'acreditació No
Sexe
Home 2.702.564 3,2 12,8 84,0
Dona 2.745.831 2,8 9,5 87,7
Edat
De 16 a 24 anys 622.451 0,4 11,0 88,6
De 25 a 34 anys 915.513 0,9 7,3 91,8
De 35 a 44 anys 1.277.429 5,0 20,3 74,7
De 45 a 54 anys 1.092.105 4,0 9,0 87,0
De 55 a 64 anys 861.794 2,8 8,0 89,2
De 65 a 74 anys 679.103 2,9 6,7 90,5
Grandària de la llar
1 membre 405.971 0,5 5,1 94,4
2 membres 1.543.846 3,0 10,8 86,3
3 membres 1.592.668 2,6 13,0 84,4
4 membres 1.234.951 5,1 11,4 83,5
5 membres o més 670.958 1,3 10,9 87,8
Grandària del municipi (segons habitants)
De 100.000 i més i capitals de prov. 2.329.588 1,7 11,7 86,6
De 50.000 a menys 100.000 636.872 6,3 9,5 84,2
De 20.000 a menys 50.000 826.683 4,1 10,6 85,3
De 10.000 a menys 20.000 663.474 2,2 9,1 88,7
Menys de 10.000 991.778 3,4 12,8 83,7
Nacionalitat
Espanyola 4.746.832 3,2 11,7 85,1
Estrangera 701.563 1,4 7,4 91,2
Total 5.448.395 3,0 11,2 85,9
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat i Departament de la Presidència.
Persones de 16 a 74 anys. Segons característiques socioeconòmiques i coneixement de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) Catalunya. 2015
Total Sí, disposa de l'acreditació Sí, però no disposa de l'acreditació No
Nivell d'estudis acabats
Sense estudis 293.595 0,0 11,1 88,9
Educació primària 705.157 0,2 5,5 94,3
1a etapa d'educació secundària 1.162.127 1,8 2,7 95,5
2a etapa d'educació secundària 1.511.789 2,1 10,9 87,0
Formació professional de grau superior 482.565 1,3 17,0 81,7
Diplomatura universitària i equivalents 473.011 6,6 22,5 70,9
Llicenciatura universitària, màsters i equivalents 777.441 9,0 18,9 72,1
Doctorat universitari 10.940 0,0 31,0 69,0
Altres 31.771 0,0 4,0 96,0
Relació amb l'activitat
Treballador per compte d'altri 2.393.970 3,8 12,3 83,9
Treballador per compte propi 525.747 4,4 11,7 83,9
Aturat 892.051 1,7 9,6 88,7
Estudiant 424.944 0,6 9,6 89,8
Pensionista 850.194 3,5 7,1 89,4
Feines de la llar 262.415 0,0 14,8 85,2
Altra situació laboral 99.074 0,3 26,4 73,3
Total 5.448.395 3,0 11,2 85,9
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat i Departament de la Presidència.

Taules disponibles [+]