Skip to main content
Habitatges familiars
Principals magnituds
Catalunya. 2018
    Valor
Total d'habitatges familiars3.030,0
     habitatges sense actius834,2
     habitatges sense ocupats964,9
     habitatges sense perceptors d'ingressos93,8
Total d'habitatges familiars amb un actiu i més2.195,9
     habitatges amb tots els actius ocupats1.814,8
     habitatges amb algun actiu desocupat381,1
     habit. amb almenys la meitat dels actius desocupats304,1
     habitatges amb tots els actius desocupats130,7
Total d'habitatges familiars amb un ocupat i més2.065,2
     habitatges amb algun ocupat assalariat1.848,0
     habitatges amb tots els ocupats assalariats1.630,8
     habitatges amb tots els ocupats amb contracte temporal212,9
     habitatges amb algun ocupat a temps parcial435,2
Total d'habitatges familiars amb un assalariat i més1.848,0
     habitatges amb algun assalariat amb contracte temporal536,1
     habit. amb tots els assalariats amb contracte temporal251,2
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Les dades de població activa i desocupada des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu, no són comparables amb les dels períodes anteriors.

Darrer període: 3r trimestre del 2019.
Codi a l'índex: 2.1.05
Trieu una opció T=Taula (2018)
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
 Habitatges familiars T
 Principals magnituds T
 (+) Persones que hi habiten T
 (+) Actius que hi habiten T
 (+) Ocupats que hi habiten T
 (+) Desocupats que hi habiten T
 (+) Inactius que hi habiten T
 (+) Assalariats que hi habiten T
 (+) Assal. amb contr. temporal que hi habiten T
 (+) Persones que conviuen amb pers. principal T
 (+) Relació amb l'activitat de la pers. principal T
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.