Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Assal. amb contr. temporal que hi habiten
Catalunya. 2018
    Valor
Cap assalariat temporal 2.493,9
Un assalariat temporal 458,7
Dos assalariats temporals 71,2
Tres assalariats temporals i més 6,2
Total 3.030,0
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.