Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Assalariats que hi habiten
Catalunya. 2018
    Valor
Cap assalariat 1.182,1
Un assalariat 1.013,0
Dos assalariats 706,8
Tres assalariats i més 128,2
Total 3.030,0
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.