Skip to main content
Habitatges familiars
Ocupats que hi habiten / Assalariats que hi habiten
Catalunya. 2018
 Cap assalariat Un assalariat Dos assalariats  Tres assal. i més    Total
Cap ocupat964,90,00,00,0964,9
Un ocupat151,1830,90,00,0982,0
Dos ocupats59,7165,7677,10,0902,5
Tres ocupats i més6,416,429,7128,2180,7
Total1.182,11.013,0706,8128,23.030,0
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 3r trimestre del 2019.
Codi a l'índex: 8.1.06
Trieu una opció T=Taula (2018)
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
 Habitatges familiars T
 Principals magnituds T
 (+) Persones que hi habiten T
 (+) Actius que hi habiten T
 Ocupats que hi habiten T
 Persones que hi habiten T
 Assalariats que hi habiten T
 Assal. amb contr. temporal que hi habiten T
 (+) Desocupats que hi habiten T
 (+) Inactius que hi habiten T
 (+) Assalariats que hi habiten T
 (+) Assal. amb contr. temporal que hi habiten T
 (+) Persones que conviuen amb pers. principal T
 (+) Relació amb l'activitat de la pers. principal T
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.