Skip to main content
Població activa que no està cursant estudis
Grups d'edat / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
De 16 a 24 anys 5,7 170,5 176,2
De 25 a 34 anys 31,1 622,3 653,5
De 35 a 44 anys 70,1 934,2 1.004,2
De 45 a 54 anys 63,4 880,0 943,4
De 55 anys i més 79,9 510,3 590,2
Total 250,2 3.117,3 3.367,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.