Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
De 16 a 24 anys 127,8
De 25 a 34 anys 582,6
De 35 a 44 anys 890,1
De 45 a 54 anys 894,0
De 55 anys i més 572,8
Total 3.067,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles