Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Analfabets i educació primària 181,5
Educació secundària 1a. etapa 841,8
Educació secundària 2a. etapa 665,8
Educació superior 1.378,3
Total 3.067,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles