Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 2018
    Valor
Persona principal 1.555,7
Persona no principal 1.454,6
Total 3.010,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles