Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
    Valor
Analfabets i educació primària 202,8
Educació secundària 1a. etapa 813,0
Educació secundària 2a. etapa 660,4
Educació superior 1.334,0
Total 3.010,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles