Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Assalariats que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Cap assalariat 1.150,2
Un assalariat 1.040,9
Dos assalariats 729,8
Tres assalariats i més 138,1
Total 3.059,0
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.