Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Assal. amb contr. temporal que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Cap assalariat temporal 2.519,7
Un assalariat temporal 463,3
Dos assalariats temporals 67,5
Tres assalariats temporals i més 8,5
Total 3.059,0
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.