Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Actius que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Cap actiu 828,1
Un actiu 921,4
Dos actius 1.037,5
Tres actius i més 271,9
Total 3.059,0
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.