Saltar al contenido principal

31 — Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)

  Propuesta de hashtag corto

  Productes metàl·lics (llevat de material de transport)

  Rúbrica de la agregación 24 classes a la cual pertenece

  07 Metal·lúrgia, material elèctric i de precisió

  Rúbrica de la agregación 16 sectors industrials a la cual pertenece

  06 Construccons i articles metàl·lics