Saltar al contenido principal

33 — Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria

    Propuesta de hashtag corto

    Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió

    Rúbrica de la agregación 14 sectors industrials a la cual pertenece

    11 Màquines d'oficina i instruments