Saltar al contenido principal

2653 — Enginyers tècnics en electrònica i telecomunicacions

  Els enginyers tècnics en electrònica i telecomunicacions, d'acord amb les funcions de la seva competència, projecten i dirigeixen l'execució material de tota classe d'instal·lacions, centrals telegràfiques i telefòniques, equips electrònics, línies i altres mitjans de dispositius de comunicació.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Exercir les funcions pròpies de la seva competència en la instal·lació d'estacions telegràfiques i de centrals telefòniques, d'emissores de radiocomunicació i d'equips d'enregistrament, reproducció i mescles de senyals acústics.
  • Exercir les funcions pròpies de la seva competència en la construcció de línies telegràfiques i telefòniques en cables aeris o subterranis.
  • Participar en el muntatge de dispositius i d'equips de telecontrol, reproducció i mescla de senyals acústics i megafonies en locals i espais oberts i similars.
  • Organitzar el manteniment i reparació de sistemes.
  • Localitzar i corregir deficiències.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Enginyer tècnic en electrònica
  • Enginyer tècnic en telecomunicacions

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Analista d'aplicacions de nivell mitjà (2631)
  • Enginyer en electrònica i telecomunicacions (2053)
  • Tècnic en electrònica i telecomunicacions (3024)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Enginyers tècnics electrònica i telecomunicacions

  Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
  Código Descripción
  2144 Enginyers en electrònica i telecomunicacions