Saltar al contenido principal

03230 — Enginyer tècnic de telecomunicacions (equips electrònics)

    Aplica els seus coneixements i exerceix les funcions pròpies de la seva competència en la instal·lació completa d'estudis per a emissores de radiodifusió i d'antenes col·lectives per a la recepció de televisió i radiodifusió; el muntatge d'equips, dispositius o instruments electrònics d'amidament en instal·lacions de control de processos de fabricació en determinades condicions i la instal·lació d'ordinadors electrònics amb una determinada capacitat d'emmagatzematge de memòria.

    Descendentes

    Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.