Saltar al contenido principal

03240 — Enginyer tècnic de telecomunicacions (radiocomunicació)

    Aplica els seus coneixements i exerceix les funcions pròpies de la seva competència en la instal·lació complementària d'emissores de radiodifusió; d'estacions emissores de radiocomunicació, manipulades o modulades en qualsevol sistema de banda lateral o de banda lateral única o independent; d'estacions de recepció radioelèctrica per a ona mitjana o curta, d'antenes d'emissió per a radiodifusió modulada en amplitud o en freqüència, o per a radiocomunicacions, llevat d'enllaços hertzians; d'antenes de recepció individuals o col·lectives, de qualsevol mena, per a radiodifusió, televisió i radiocomunicació, sempre d'acord amb les condicions exigides.

    Descendentes

    Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.