Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
221 Siderúrgia
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Obtenció de ferro colat ( inclòs el ferro-manganès carburat) i de ferro per altres procediments (mòduls, etc.); fabricació d'acers comuns, fins i aliats per a la conversió per aire ( Bessemer, Thomas, etc.), conversió per oxígen (L.D., Kaldo, etc.), en forns de solera (Martin Siemens), en forns elèctrics o per altres procediments, ferroaliatges, laminatge en calent ( inclòs el colament continu); laminatge en fred de xapes i recobriments de xapes.
S'hi inclou les coqueries siderúrgiques que no puguin classificar-se separadament.
No s'hi inclou les coqueries siderúrgiques que puguin classificar-se separadament (114), ni el laminatge en calent de tubs d'acer (222).
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema2210Siderúrgia
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema271--Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA)
Tema273P3Altres activitats de la transformació del ferro i de l'acer i producció de ferroaliatges no CECA
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema221--Siderúrgia (segons el tractat CECA), llevat de les coqueries integrades
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema371--Indústries bàsiques del ferro i acer
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 41 sectors industrials
CodiDescripció
05Minerals i 1a. transformació del metall