Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
241 Fabricació de productes de terra cuita per a la construcció (llevat d'articles refractaris)
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Fabricació de productes de terra cuita no refractaris per a la construcció, com ara maons, teules i accessoris; rajoles i llosetes per a enrajolat i revestiment, tubs i canonades; cornises, frisos, revoltons i altres peces especials per a la construcció.
No s'hi inclou la fabricació d'articles refractaris (247.1).
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema2410Fabricació de productes de terra cuita per a la construcció (llevat d'articles refractaris)
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema263P2Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica
Tema264P2Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema241--Fabricació de materials de construcció de terra cuita
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema369--Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 41 sectors industrials
CodiDescripció
07Ciments, pedra natural i abrasius