Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
247 Fabricació de productes ceràmics
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema2471Fabricació d'articles refractaris
Tema2472Fabricació de rajoles
Tema2473Fabricació de vaixelles, articles per a la llar i objectes de decoració de material ceràmic
Tema2474Fabricació d'aparells sanitaris de pisa, porcellana i gres
Tema2475Fabricació d'aïlladors i peces aïllants de material ceràmic per a instal·lacions elèctriques
Tema2479Fabricació d'articles ceràmics NCAA
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema262--Fabricació de productes ceràmics no refractaris llevat dels destinats a la construcció; fabricació de productes ceràmics refractaris
Tema263P2Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica
Tema264P2Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema248--Fabricació de productes ceràmics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema361--Fabricació d'objectes de fang, pisa i porcellana
Tema369--Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 41 sectors industrials
CodiDescripció
08Vidres i ceràmiques