Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
344 Fabricació de comptadors i aparells de mesurament, control i verificació elèctrics
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Fabricació de comptadors d'energia elèctrica, transformadors de mesura i altres instruments i aparells elèctrics de mesura (pressió, temperatura, nivells, etc.), control, verificació, regulació o anàlisi; i també la seva reparació.
No s'hi inclou la fabricació de quadres de distribució, comandament, senyalització, protecció i programació de màquines, vies de comunicació i instal·lacions en general, elèctrics (342) o electrònics (353), ni la d'aparells, equips electromèdics i instruments i aparells electrònics d'ús professional i científic (352).
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema3440Fabricació de comptadors i aparells de mesurament, control i verificació elèctrics
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema332P4Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema344--Fabricació de material de telecomunicació, de comptadors, d'aparells de mesurament i de material electromèdic
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema383--Construcció de maquinària, aparells, accessoris i subministraments, elèctrics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 41 sectors industrials
CodiDescripció
17Material elèctric