Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
434 Indústries de les fibres dures i les seves mescles
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Preparació (classificació, amarament, bregada, espadament, rasclada, etc.), filada, retorciment, regularització de fils i teixidura de les fibres de lli, cànem, espart, rami, jute, abacà, sisal, pita, coco, etc., i de les seves mescles amb altres fibres.
No s'hi inclou la fabricació de catifes, estores i tapissos (437.1), de feltres, tuls, randes, passamaneria, etc. (439.2), ni de cordam (439.1).
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema4340Indústries de les fibres dures i les seves mescles
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema171P5Preparació i filatura de fibres tèxtils
Tema172P6Fabricació de teixits tèxtils
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema434--Indústria del lli, cànem i rami
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema321--Fabricació de tèxtils
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 41 sectors industrials
CodiDescripció
30Seda, fibres artificials i dures