Saltar al contenido principal

Aquesta divisió comprèn:

  • La transformació de matèries primeres orgàniques i inorgàniques, mitjançant un procés químic i la formació de productes.

Es diferencia entre la fabricació de productes químics bàsics i la fabricació de productes intermedis i finals mitjançant un tractament posterior amb productes químics bàsics.

Propuesta de hashtag corto

Indústries químiques

Correspondencia con CNAE-2009 (es)
Código Descripción
20 Industria química
Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
Código Descripción
20 Manufacture of chemicals and chemical products

Rúbrica de la agregación Nivells tecnològics Eurostat a la cual pertenece

04 Productes químics