Saltar al contenido principal

23 — Coqueries, refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears

    Propuesta de hashtag corto

    Coqueries, refinació petroli i combustibles nuclears

    Rúbrica de la agregación Nivells tecnològics OCDE 2001 a la cual pertenece

    13 Coc, refinació de petroli i combustibles nuclears