Saltar al contenido principal

28 — Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips

    Propuesta de hashtag corto

    Productes metàl·lics, excepte maquinària i equips

    Rúbrica de la agregación Nivells tecnològics OCDE 2001 a la cual pertenece

    16 Productes metàl·lics (excepte maquinària i equips)