Saltar al contenido principal

Producció de coc i semicoc, que pot generar accessòriament gas i altres subproductes (benzol brut, quitrà brut, sulfat amònic, etc.) derivats de la destil·lació del carbó.

S'hi inclou les coqueries independents i les coqueries mineres i siderúrgiques que puguin classificar-se separadament.

No s'hi inclou les coqueries que no puguin classificar-se separadament, mineres (111) o siderúrgiques (221).

Descendentes
Código Descripción
1140 Coqueries
Correspondencia con CCAE-93 (ca)
Código Descripción
231 Coqueries
Correspondencia con NACE-70 (ca)
Código Descripción
120 Coqueries

Rúbrica de la agregación 41 sectors industrials a la cual pertenece

01 Carbó, petroli i gas