Saltar al contenido principal

N — Activitats administratives i serveis auxiliars

  Aquesta secció comprèn:

  • Les activitats auxiliars de les operacions empresarials generals. Aquestes activitats es diferencien de les que figuren en la secció M en el fet que el seu objecte principal no és la transferència de coneixement especialitzat.

  Propuesta de hashtag corto

  Activitats administratives i serveis auxiliars

  Correspondencia con CNAE-2009 (es)
  Código Descripción
  N Actividades administrativas y servicios auxiliares
  Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
  Código Descripción
  N Administrative and support service activities