Saltar al contenido principal

3110 — Delineants i dibuixants tècnics

  Els delineants i dibuixants tècnics preparen els dissenys, els plànols i les il·lustracions tecnològiques a partir de croquis, amidaments i altres dades, o dibuixen aquests dissenys i il·lustracions sobre suports per fer-ne la reproducció.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Preparar i revisar els projectes a partir de croquis i detalls específics que preparen els enginyers i els projectistes per als processos de fabricació, instal·lació, muntatge de màquines i equipaments industrials; o per al procés de construcció, modificació, manteniment i reparació dels edificis, les obres hidràuliques, els ponts, les carreteres i altres projectes d'edificació i d'enginyeria civil i obres públiques.
  • Manejar aparells per al disseny assistit per ordinador per crear, modificar i obtenir representacions de dibuixos de taller en forma impresa o digital.
  • Manejar ordinadors destinats a la representació digital o equips similars per donar forma digital a representacions impreses de dibuixos de taller, mapes i altres corbes.
  • Preparar i revisar il·lustracions per a obres de referència, catàlegs i manuals tècnics per al muntatge, la instal·lació, el funcionament, la conservació i la reparació de maquinària i altres béns i equipaments.
  • Copiar dibuixos i il·lustracions sobre pedra litogràfica o planxa metàl·lica per a la impressió.
  • Preparar diagrames de cablatge, diagrames de plaques de circuits impresos i plànols per a la fabricació, instal·lació i reparació d'equips elèctrics de fàbriques, centrals elèctriques i edificacions.
  • Crear diagrames de detall de màquines i dispositius mecànics, incloent-hi les dimensions, els mètodes de subjecció i altra informació d'enginyeria.
  • Organitzar la reproducció dels dibuixos acabats per al seu ús com a dibuixos de taller.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Delineants i dibuixants tècnics
  • Il·lustradors tècnics

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers geògrafs i cartògrafs (vegeu 2454)
  • Enginyers tècnics en topografia (vegeu 2483)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Delineants i dibuixants tècnics

  Correspondencia con CCO-94 (ca)
  Código Descripción
  3010 Delineants i dissenyadors tècnics
  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción
  3118 Delineants i dibuixants tècnics
  Correspondencia con CNO-2011 (es)
  Código Descripción
  3110 Delineantes y dibujantes técnicos
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción
  3118 Draughtspersons