Saltar al contenido principal

3160 — Tècnics de control de qualitat de les ciències físiques, químiques i de les enginyeries

  Els tècnics de control de qualitat en ciències físiques, químiques i en enginyeries actuen en representació d'autoritats públiques o d'empreses industrials o d'altres tipus amb l'objectiu d'assegurar l'aplicació dels reglaments i les normes tècniques en la qualitat dels articles de consum.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Inspeccionar centres de producció, transformació, transport, manipulació, emmagatzematge i venda de productes per tal d'assegurar-se que aquests productes s'ajusten a les reglamentacions i les normes pertinents.
  • Inspeccionar els productes acabats o les peces fabricades a fi d'assegurar-se que estiguin d'acord amb les reglamentacions vigents i les normes de qualitat preestablertes.
  • Assessorar les empreses i el públic en general sobre l'aplicació de les reglamentacions i les normes en matèria d'higiene, sanitat, puresa i classificació de productes primaris, aliments, cosmètics i articles similars.
  • Assessorar els fabricants, els conductors i el personal encarregat del manteniment i la reparació d'automòbils i altres vehicles sobre l'aplicació de normes tècniques i condicions que han de reunir els vehicles.
  • Inspeccionar els vehicles per assegurar-se que estiguin d'acord amb les reglamentacions pertinents i normes de qualitat preestablertes.
  • Exercir tasques similars.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Tècnics en control de qualitat en indústries manufactureres
  • Tècnics en inspecció tècnica de vehicles
  • Tècnics en normes ISO

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Classificadors i provadors de productes (excepte aliments, begudes i tabac) (vegeu 7893)
  • Mecànics i reparadors d'equips elèctrics (vegeu 7521)
  • Tècnics en prevenció de riscos laborals i salut ambiental (vegeu 3326)
  • Treballadors de la indústria de l'alimentació, les begudes i el tabac (vegeu 770)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Tècnics qualitat físiques, químiques i enginyeries

  Correspondencia con CCO-94 (ca)
  Código Descripción Particiones
  3073 Tècnics en control de qualitat 2