Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional / Hores treballades habituals
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  Assalar.   No assal.     Total
Menys de 35 hores setmanals 541,8 55,9 597,7
De 35 a menys de 45 hores setmanals 2.270,2 193,6 2.463,9
45 hores setmanals i més 77,6 196,2 273,9
Sense horari habitual 56,2 86,5 142,7
Total 2.945,9 532,2 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles