Skip to main content
Població ocupada que no està cursant estudis
Parentiu amb la persona principal / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets i educació primària 111,2 91,7 202,8
Educació secundària 1a. etapa 416,1 396,9 813,0
Educació secundària 2a. etapa 342,8 317,6 660,4
Educació superior 685,6 648,4 1.334,0
Total 1.555,7 1.454,6 3.010,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles