Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treball en el sector privat o el públic / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2019
   Casats  No casats     Total
Assalariats del sector privat 1.245,8 1.262,6 2.508,4
Assalariats del sector públic 238,4 199,1 437,5
Total 1.484,2 1.461,7 2.945,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles