Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treball en el s. privat o públic / Tipus de contracte
Catalunya. 4t trimestre del 2019
 Indefinit  Temporal     Total
Assalariats del sector privat 1.988,8 519,7 2.508,4
Assalariats del sector públic 332,5 105,0 437,5
Total 2.321,2 624,7 2.945,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles