Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Actius que hi habiten / Desocupats que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre del 2019
 Cap desocupat  Un desocupat  Dos desocupats i més     Total
Cap actiu 828,1 0,0 0,0 828,1
Un actiu 822,0 99,5 0,0 921,4
Dos actius 875,4 145,8 16,4 1.037,5
Tres actius i més 167,1 84,8 20,1 271,9
Total 2.692,6 330,0 36,4 3.059,0
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.