Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Actius que hi habiten / Desocupats que hi habiten
Catalunya. 1r trimestre del 2020
 Cap desocupat  Un desocupat  Dos desocupats i més     Total
Cap actiu 820,9 0,0 0,0 820,9
Un actiu 845,7 107,9 0,0 953,6
Dos actius 848,2 151,1 20,8 1.020,1
Tres actius i més 180,0 65,5 19,8 265,3
Total 2.694,8 324,5 40,6 3.059,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.