Saltar al contenido principal

66 — Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances

  Aquesta divisió comprèn:

  • El subministrament de serveis que formen part de la mediació financera o estan íntimament vinculats sense que constitueixin per si mateixos una mediació financera. El desglossament fonamental d'aquesta divisió es realitza en relació al tipus d'operació financera o provisió de fons efectuada.

  Propuesta de hashtag corto

  Activ. auxiliars mediació financera i assegurances

  Correspondencia con CCAE-93 REV.1 (ca)
  Código Descripción
  67 Activitats auxiliars de la mediació financera