Skip to main content
Població ocupada que no està cursant estudis
Grups d'edat / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
De 16 a 24 anys 3,0 125,9 128,9
De 25 a 34 anys 23,9 550,0 573,9
De 35 a 44 anys 58,7 862,5 921,2
De 45 a 54 anys 50,2 807,4 857,6
De 55 anys i més 67,0 461,6 528,6
Total 202,8 2.807,4 3.010,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles