Saltar al contenido principal

03 — Arquitectes i enginyers tècnics, i similars

    Les persones compreses en aquest subgrup efectuen aixecaments topogràfics de la superfície terrestre i de les zones subterrànies; elaboren mapes i plànols i realitzen dibuixos tècnics; també, sota la direcció d'arquitectes i enginyers superiors o ells mateixos, cooperen tècnicament en la preparació i l'execució de projectes de construcció, reparació i manteniment d'edificis i d'instal·lacions i equips, en l'aplicació de procediments industrials i en la prospecció, l'extracció i la preparació de minerals i en altres tasques de caràcter tècnic.

    Propuesta de hashtag corto

    Arquitectes i enginyers tècnics, i similars